I don't care

"Pogardzam wszystkimi i mam wstręt taki do hołoty umysłowej, że rzygam."

- Stanisław Ignacy Witkiewicz – Listy do żony (1928-1931)

(Source: cytaty-po-polsku, via w-psychicznej-klatce6)